تصنيفات المقررات الدراسية


المقررات الدراسية المتاحة

الدورات المتاحة

Cambridge English First Revision Course (Free Trial)

ESL Eschool gives students the opportunity to try out courses. This course is our Cambridge English First (formally ...

 • 18 يلتحق

 • 5 النشاطات

 • 2 المصادر

Climate Change, Bigger than the Science

The audience for this course is University level science students with an interest in climate science and climate ...

 • 6 يلتحق

 • 4 النشاطات

 • 2 المصادر

Mantenimiento de infraestructuras, equipamiento y mobiliario de zonas ajardinadas

Dave Froelich's course, imported from Moodleshare

 • 4 يلتحق

 • 4 النشاطات

 • 2 المصادر

Applied English for Science and Technology

This course is designed to improve students' conversation skills in a scientific- or engineering-oriented setting. ...

 • 0 يلتحق

 • 5 النشاطات

 • 4 المصادر

Travel and Tourism LearnNet

Travel and Tourism LearnNet

 • 0 يلتحق

 • 2 النشاطات

 • 3 المصادر

Html 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam placerat auctor consequat. Ut quis iaculis erat, ...

 • 0 يلتحق

 • 1 النشاطات

 • 0 المصادر

Land Management Thematic

Land Management is a tough thing to get right. In many cases, you need to find compromises between the parties ...

 • 0 يلتحق

 • 4 النشاطات

 • 6 المصادر

DEMO World of Water

We all need water! Let's look at things we are doing well and not so well in managing this precious resource.

 • 0 يلتحق

 • 10 النشاطات

 • 5 المصادر

Facilitating Learning Online - Fundamentals MAR2017-OER

Facilitators: [names go here]

This workshop will help you enhance skills needed to confidently and effectively ...

 • 0 يلتحق

 • 4 النشاطات

 • 4 المصادر

How2 Technologies

How to use Technologies in my course?

Best practices of using the various technologies around and implementing them ...

 • 0 يلتحق

 • 1 النشاطات

 • 4 المصادر

Control Fitosanitario

 • prueba

 • 6 يلتحق

 • 12 النشاطات

 • 4 المصادر